Είσοδος

Εισάγετε τα στοιχεία σας

Ξενοδοχεία 

Το ΞΕΕ είναι σύμφωνα με το Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α 155) ο αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 216/2015 (ΦΕΚ Β 10) και 19102/2016 (ΦΕΚ Β 3387), 21654/2017 (ΦΕΚ Β 4242) αποφάσεων Υπουργού Τουρισμού

CampingΟργανωμένες Τουριστικές Κατασκηνώσεις

Το ΞΕΕ είναι σύμφωνα με το Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α 155) ο αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων - camping σε κατηγορίες αστέρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 14129/2015 (ΦΕΚ Β 1476) και 7254/2017 (ΦΕΚ Β 1596), 21662/2017 (ΦΕΚ Β 4242) αποφάσεων Υπουργού Τουρισμού

Ενοικιαζόμεναεπιπλωμένα δωμάτια & διαμερίσματα

Το ΞΕΕ είναι σύμφωνα με το Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α 155) ο αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κατηγορίες κλειδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 21185/2014 (ΦΕΚ Β 2840), 91/2015 (ΦΕΚ Β 69), 11240/2016 (ΦΕΚ Β 1739), 23132/2016 (ΦΕΚ Β 4110), 23724/2017 (ΦΕΚ Β 4756)αποφάσεων Υπουργού Τουρισμού

Διαπιστευμένοι Φορείς Ελέγχων & Επιθεωρήσεων

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τους Διαπιστευμένους Φορείς Ελέγχων & Επιθεωρήσεων σε όλη την Ελλάδα πατώντας εδώ

Παράταση για την επανακατάταξη των ξενοδοχείων, των κάμπινγκ και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων
σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών μέχρι 31/12/2018

Διαδικασία Έκδοσης Πιστοποιητικού Κατάταξης

ακουλουθήστε κατά περίπτωση τα παρακάτω βήματα

Για Ξενοδοχεία - Camping

Για Ενοικιαζόμενα

 

Είσοδος στο σύστημα

Εάν είστε ήδη μέλος του Ξ.Ε.Ε και χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ξ.Ε.Ε απευθείας είσοδος στο σύστημα αλλιώς εγγραφείτε.

 

Διαδικασία ελέγχου κριτηρίων κατάταξης

Ελέγξτε αν πληροίτε τα κριτήρια κατάταξης για την κατηγορία που επιθυμείτε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά και στο τέλος να αποθηκεύσετε οριστικά τα κριτήρια

 

Υποβολή αίτησης κατάταξης

Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να καταταγείτε όπως επίσης και τον Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχων & Επιθεωρήσεων.

 

Ενημέρωση για το παράβολο και τον τρόπο καταβολής του

Μπορείτε να καταβάλετε το αναλογούν ποσό είτε μέσω τράπεζας είτε μέσω πιστωτικής κάρτας είτε μέσω internet banking.

 

Ενημέρωση για την πορεία της αίτησή σας

Κάθε στιγμή μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησης σας ηλεκτρονικά.

 

Αποστολή Ειδικού Σήματος Λειτουργίας

Αποστείλετε το σήμα λειτουργίας σας στο email: protokolo@grhotels.gr για να σας εγγράψουμε στα μητρώα μας.

 

Είσοδος στο σύστημα

Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένος απευθείας είσοδος στο σύστημα αλλιώς εγγραφείτε.

 

Διαδικασία ελέγχου κριτηρίων κατάταξης

Ελέγξτε αν πληροίτε τα κριτήρια κατάταξης για την κατηγορία που επιθυμείτε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά και στο τέλος να αποθηκεύσετε οριστικά τα κριτήρια

 

Υποβολή αίτησης κατάταξης

Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να καταταγείτε όπως επίσης και τον Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχων & Επιθεωρήσεων.

 

Ενημέρωση για το παράβολο και τον τρόπο καταβολής του

Μπορείτε να καταβάλετε το αναλογούν ποσό είτε μέσω τράπεζας είτε μέσω πιστωτικής κάρτας είτε μέσω internet banking.

 

Ενημέρωση για την πορεία της αίτησή σας

Κάθε στιγμή μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησης σας ηλεκτρονικά.