Κριτήρια Κατάταξης πραγματοποιείτε τον αυτοέλεγχο σας

Ειδοποίηση! Επιλέξτε τύπο καταλύματος και μετά κατηγορία ×

Ρυθμίσεις

0
A/A Κριτήριο Μόρια Παρατηρήσεις Επιλογή Συν. Μόρια
1.1 Χώρος στάθμευσης υπαίθριος εντός του οικοπέδου - γηπέδου 100 (*)
1.2 Στεγασμένος Χώρος στάθμευσης σε χώρο εντός του κτιρίου ή σε ακίνητο εφαπτόμενο 150 (*)
1.3 Χώρος στάσης - στάθμευσης τουριστικού λεωφορείου 100 (*)
1.4 Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης σε παρακείμενο παρκινγκ μέχρι 100μ από το ξ/χ 150 Η υπηρεσία παρέχεται άνευ χρέωσης (*)
1.5 Σταθμός φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα 100 (Διευκρίνιση ΞΕΕ: Οπτικός έλεγχος) (*)
1.6 Το ξ/χ βρίσκεται
α. σε χαρακτηρισμένο παραδοσιακό οικισμό ή σε ζώνη ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
β. εντός μνημειακού χαρακτήρα οικισμών
1.7 Το κτίριο του ξ/χ είναι χαρακτηρισμένο παραδοσιακό ή διατηρητέο 200 (*)
1.8 Σύστημα ψύξης – θέρμανσης σε όλους τους χώρους για ξ/χ λειτουργίας όλο το χρόνο Εξαιρούνται ως προς το σύστημα ψύξης, τα καταλύματα που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές με υψόμετρο 600μ. υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται θερμοκρασία 20 βαθμών C (*)
1.9 Θέρμανση ή κλιματισμός σε όλους τους χώρους για εποχικής λειτουργίας ξ/χ Εξαιρούνται τα βιοκλιματικά ξενοδοχεία (*)
1.10 Θερμομονωτικά κουφώματα με διπλά τζάμια στα παράθυρα (*)
1.11 Φυσικός φωτισμός και αερισμός σε όλα τα δωμάτια? διαμερίσματα Σύμφωνα με τις ισχύουσες κτιριοδομικές διατάξεις (Διευκρίνιση ΞΕΕ: Οπτικός έλεγχος) (*)
1.12 Το 50% των δωματίων - διαμερισμάτων διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα 100 (Διευκρίνιση ΞΕΕ: Οπτικός έλεγχος) (*)
1.13 Εγκατάσταση μέσων παροχής ρεύματος ικανής να υποστηρίξει πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία του καταλύματος 300 1. Ως αδιάλειπτη λειτουργία ορίζεται η δυνατότητα του καταλύματος να καλύπτει τις βασικές λειτουργίες του, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την υγιεινή (ενδεικτικά κοινόχρηστοι χώροι, ανελκυστήρες, χώροι τροφίμων, βιολογικός κ.ο.κ.) 2. Η υποχρεωτικότητα του κριτηρίου αίρεται για ξενοδοχεία που λειτουργούν εντός κτιρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, κατά την έννοια της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014. (Διευκρίνιση ΞΕΕ: Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α΄50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν), σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα, με την οποία βεβαιώνεται ότι το μέσο παροχής ρεύματος που έχει εγκατασταθεί είναι κατάλληλο να υποστηρίξει τις βασικές λειτουργίες του, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την υγιεινή (ενδεικτικά κοινόχρηστοι χώροι, ανελκυστήρες, χώροι τροφίμων, βιολογικός κ.ο.κ.)) (*)
A/A Κριτήριο Μόρια Παρατηρήσεις Επιλογή Συν. Μόρια
2.1 Ελάχιστο εμβαδόν χώρου υποδοχής για ξ/χ από 1-100 κλίνες (τ.μ.) Τα εμβαδά υπολογίζονται βάσει των καθαρών διαστάσεων των χώρων (χωρίς τοίχους). Οι χώροι υποδοχής μπορεί να είναι ενοποιημένοι ή χωρισμένοι ανάλογα με τη χρήση τους. (*)
2.2 Υποχρεωτικό εμβαδόν χώρου υποδοχής πέραν του ελαχίστου για ξ/χ 101 κλινών και άνω (τ.μ./κλίνη) Οι χώροι υποδοχής μπορεί να είναι ενοποιημένοι ή χωρισμένοι ανάλογα με τη χρήση τους. (*)
2.3 Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού χώρου υποδοχής
α. κατά 10%
β. κατά 20%
γ. κατά 30%
δ. κατά 40%
ε. κατά 50%
2.4 Υποδοχή ανοικτή επί 8 ώρες, με εσωτερική ή εξωτερική τηλεφωνική πρόσβαση επί 24 ώρες Να υπάρχει σχετική ανακοίνωση στο site του ξενοδοχείου ή στο hotel directory ή σχετική πινακίδα σε εμφανές σημείο της υποδοχής (*)
2.5 Υποδοχή ανοικτή επί 16 ώρες, με εσωτερική ή εξωτερική τηλεφωνική πρόσβαση επί 24 ώρες 200 Να υπάρχει σχετική ανακοίνωση στο site του ξενοδοχείου ή στο hotel directory ή σχετική πινακίδα σε εμφανές σημείο της υποδοχή (*)
2.6 Υποδοχή ανοικτή επί 24 ώρες 300 Να υπάρχει σχετική ανακοίνωση στο site του ξενοδοχείου ή στο hotel directory ή σχετική πινακίδα σε εμφανές σημείο της υποδοχή (*)
2.7 Υπηρεσία για γρήγορη αναχώρηση (Express check out service) 100 Δήλωση υπηρεσίας στο site και στο hotel directory. Πραγματοποίηση μέσω τηλεόρασης ή με mobile application κ.α.) (*)
2.8 Κεντρικό Χρηματοκιβώτιο Αν υπάρχουν χρηματοκιβώτια στα δωμάτια, τότε καθίσταται προαιρετικό και βαθμολογείται με 100 μόρια (*)
2.9 Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών 100 Παροχή υπηρεσίας που δηλώνεται στο site του ξενοδοχείου και στο hotel directory (*)
2.10 Θυρωρός (concierge) 100 Πίνακας προσωπικού με το συνολικό αριθμό εργαζομένων και υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης για την εξειδίκευση των ειδικοτήτων αν δεν προκύπτουν εμφανώς από τον πίνακα προσωπικού. Επιπλέον σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη (outsourcing) σύμβαση και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Σε διακριτό χώρο στην υποδοχή (*)
2.11 Εξωτερικός θυρωρός (Doorman) 100 Πίνακας προσωπικού με το συνολικό αριθμό εργαζομένων και υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης για την εξειδίκευση των ειδικοτήτων αν δεν προκύπτουν εμφανώς από τον πίνακα προσωπικού. Επιπλέον σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη (outsourcing) σύμβαση και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (*)
2.12 Πρόσβαση στο διαδίκτυο (*)
2.13 Βοηθός υποδοχής (Groom/pageboy) 100 Πίνακας προσωπικού με το συνολικό αριθμό εργαζομένων και υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης για την εξειδίκευση των ειδικοτήτων αν δεν προκύπτουν εμφανώς από τον πίνακα προσωπικού. Επιπλέον σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη (outsourcing) σύμβαση και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (*)
2.14 Υπηρεσία φύλαξης αποσκευών σε διακριτό χώρο 50 (Διευκρίνιση ΞΕΕ: Οπτικός έλεγχος) (*)
2.15 Κοινόχρηστος/ οι υπολογιστής/ές για τους πελάτες και δυνατότητα εκτύπωσης, φαξ, φωτοαντιγράφησης και σάρωσης 50 Η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται με χρέωση (*)
2.16 Επιχειρηματικό Κέντρο (Business Center) με υπολογιστές για δυνατότητα εκτύπωσης, φαξ, φωτοαντιγράφησης και σάρωσης, σε διακριτό και όχι απαραίτητα σε ξεχωριστό χώρο με τη σχετική σήμανση. 100 Τα ξ/χ που διαθέτουν Επιχειρηματικό Κέντρο (Business Center) θα βαθμολογούνται μόνο γι’ αυτό και όχι επιπλέον και με τα 50 μόρια που προβλέπονται ανωτέρω υπό 2.15 (*)
2.17 Σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο με σύνδεση στα δωμάτια (*)
2.18 Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
α. από 36 τ.μ. έως 100 τ.μ.
β. μεγαλύτερη των 100 τ.μ
Τα μόρια πολλαπλασιάζονται επί το πλήθος των αιθουσών πολλπαλών χρήσεων.(Διευκρίνιση ΞΕΕ: Με βάση τις κατόψεις)
2.19 Φυσικός φωτισμός αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 100 (*)
2.20 Κοινόχρηστες τουαλέτες επισκεπτών (WC)
α. για ξ/χ 1−100 κλινών
β. για ξ/χ >100 κλινών
Το εμβαδό (τ.μ.) των κοινόχρηστων τουαλετών επισκεπτών (WC) δεν περιλαμβάνεται στο ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδό κοινόχρηστων χώρων.
2.21 Για τα δωμάτια ΑμεΑ να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση των ενοίκων τους (*)
2.22 Κουπαστή σε κάθε κλιμακοστάσιο 100 (*)
A/A Κριτήριο Μόρια Παρατηρήσεις Επιλογή Συν. Μόρια
3.1 Ελάχιστο εμβαδόν μονόκλινου (τ.μ.) Στο εμβαδό συμπεριλαμβάνεται το λουτρό. (*)
3.2 Ελάχιστο εμβαδόν δίκλινου (τ.μ) Στο εμβαδό συμπεριλαμβάνεται το λουτρό. (*)
3.3 Ελάχιστο εμβαδόν τρίκλινου (τ.μ Στο εμβαδό συμπεριλαμβάνεται το λουτρό. (*)
3.4 Σουίτες 0 Συνδυασμός ενός ή περισσοτέρων δωματίων με καθιστικό (*)
3.5 Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού δωματίου (τ.μ)
α. κατά 10%
β. κατά 20%
γ. κατά 30%
δ. κατά 40%
ε. κατά 50%
στ. κατά 60%
ζ. κατά 70%
η. κατά 80%
θ. κατά 90%
ι. κατά 100%
Για το 70% του συνόλου των δωματίων
3.6 Ενιαίος χώρος (studio) Ελάχιστο εμβαδόν (τ.μ.) Στο εμβαδόν των διαμερισμάτων συνυπολογίζονται καθιστικό, χώροι ύπνου, κουζίνα, λουτρό. (*)
3.7 Ελάχιστο εμβαδόν διαμερισμάτων
α. δύο χώρων
β. τριών χώρων
Στο εμβαδόν των διαμερισμάτων συνυπολογίζονται καθιστικό, χώροι ύπνου, κουζίνα. Δεν συνυπολογίζεται το λουτρό. Επιλέξτε ή το α ή το β.
3.8 Για διαμερίσματα πλέον των τριών κύριων χώρων, προσαύξηση τ.μ./ χώρο (*)
3.9 Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού διαμερισμάτων (τ.μ)
α. κατά 10%
β. κατά 20%
γ. κατά 30%
δ. κατά 40%
ε. κατά 50%
στ. κατά 60%
ζ. κατά 70%
η. κατά 80%
θ. κατά 90%
ι. κατά 100%
Για το 70% του συνόλου των διαμερισμάτων
A/A Κριτήριο Μόρια Παρατηρήσεις Επιλογή Συν. Μόρια
4.1 Κρεβάτι με σύγχρονο και καλοδιατηρημένο στρώμα (Διευκρίνιση ΞΕΕ: Οπτικός έλεγχος) (*)
4.2 Ελάχιστες διαστάσεις μονών κρεβατιών 0,90μ x 1,90μ και διπλών κρεβατιών 1,60μ x 2,00μ Στις ελάχιστες διαστάσεις κρεβατιών οι αποκλίσεις δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 4%. (Διευκρίνιση ΞΕΕ: Με βάση το στρώμα) (*)
4.3 Διαστάσεις κρεβατιών μεγαλύτερες από τις ελάχιστες σύμφωνα με το κριτήριο 4.2 150 (*)
4.4 Τζάκι στο δωμάτιο
α. στο 30% των δωματίων
β. στο 60% των δωματίων
γ. στο 100% των δωματίων
4.5 Τηλεόραση κατ’ ελάχιστον 21΄, νέας τεχνολογίας (*)
4.6 Τηλεόραση κατ’ ελάχιστον 28’ , νέας τεχνολογίας 100 (*)
4.7 Δορυφορική τηλεόραση 100 (Διευκρίνιση ΞΕΕ: Δορυφορικό πιάτο) (*)
4.8 Πρόσβαση στο διαδίκτυο (*)
4.9 Δυνατότητα παροχής laptop ή tablet 50 (Διευκρίνιση ΞΕΕ: Διαθεσιμότητα ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων και αναφορά στο hotel directory και site του ξενοδοχείου) (*)
4.10 PAY TV - Movie channels 50 (*)
4.11 CD - DVD - M3 PLAYER με ηχεία 50 (*)
4.12 Πρόσθετες τηλεοράσεις νέας τεχνολογίας στα υπνοδωμάτια των σουιτών 100 (*)
4.13 Δυνατότητα ασφαλούς κλειδώματος εξωτερικής πόρτας και παραθύρων 100 (Διευκρίνιση ΞΕΕ: Διπλοκλείδωμα πόρτας με ηλεκτρ. κλειδαριά ή σύρτης ή αλυσίδα σε μη ηλεκτρ. κλειδαριά) (*)
4.14 Μαγνητικά/ ηλεκτρονικά κλειδιά 100 (*)
4.15 Ψυγείο ή Mini bar στα δωμάτια (*)
4.16 Δυνατότητα προσθήκης παιδικού κρεβατιού 50 (*)
4.17 Χρηματοκιβώτιο 50 (*)
4.18 Βραστήρας νερού και υλικά για καφέ/ τσάι 50 (*)
4.19 Μηχανή καφέ εσπρέσο 50 (*)
4.20 Σίδερο και σανίδα σιδερώματος 50 (*)
4.21 Πρέσα παντελονιών 50 (*)
4.22 Λοιπές ατομικές εξυπηρετήσεις (σάκος ρούχων για καθαριστήριο, απαραίτητα υλικά για ράψιμο, φάκελος αλληλογραφίας, γραφική ύλη, βερνίκι και κόκαλο υποδημάτων 50 (*)
4.23 Οδηγός ξενοδοχειακών υπηρεσιών σε τουλάχιστον δύο γλώσσες (έντυπος ή ηλεκτρονικός) 50 (*)
4.24 Αυτόνομη ρύθμιση θερμοκρασίας στα δωμάτια 100 Στην περίπτωση ύπαρξης κεντρικής θέρμανσης (*)
4.25 Επαρκής ιματισμός σε άριστη κατάσταση Μαξιλάρια, σεντόνια, κουβέρτα καλοκαιρινή, χειμερινό πάπλωμα ή κουβέρτα, ανάλογα με τη λειτουργία του ξενοδοχείου (*)
4.26 Καλύμματα υγιεινής προστασίας για τα στρώματα και τα μαξιλάρια 50 (*)
4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση Απαιτείται πιστοποιητικό ή σχετική απόδειξη καθαριστηρίου ή ύπαρξη ειδικής συσκευής καθαρισμού στρωμάτων (ατμοκαθαριστής) στο ξενοδοχείο εκτός αν καλύπτεται το συγκεκριμένο κριτήριο με άλλο τρόπο, π.χ. εγγύηση κατασκευαστή (*)
4.28 Επιλογή μαξιλαριών 50 Διαφόρων τύπων, υποαλλεργικά (Διευκρίνιση ΞΕΕ: Διαθεσιμότητα και αναφορά στο hotel directory και στο site) (*)
4.29 Ντουλάπα με ικανό αριθμό κρεμαστρών (*)
4.30 Κρεμάστρες διαφόρων τύπων – τουλάχιστον δύο 25 (π.χ παντελονιών , φουστών, κουστουμιών κλπ) (*)
4.31 Ένα κάθισμα/ καρέκλα ανά κλίνη (*)
4.32 Τραπεζάκι 50 (*)
4.33 Τραπέζι ή γραφείο ή άλλη επιφάνεια εργασίας 50 (*)
4.34 Κομοδίνα ή άλλη αντίστοιχη επιφάνεια (*)
4.35 Έπιπλο τουαλέτας κρεβατοκάμαρας με καθρέφτη 50 (*)
4.36 Φωτισμός ανάγνωσης δίπλα στο κρεβάτι (*)
4.37 Κεντρικός διακόπτης φωτισμού δωματίου στην είσοδο 50 (*)
4.38 Κεντρικός διακόπτης φωτισμού δωματίου δίπλα στο κρεβάτι 50 (*)
4.39 Ελεύθερες πρίζες ρεύματος στο δωμάτιο (2 τουλάχιστον) (*)
4.40 Δυνατότητα πλήρους συσκότισης του δωματίου π.χ. παραθυρόφυλλα, κουρτίνα συσκότισης (*)
4.41 Πάγκος αποσκευών Πτυσσόμενος ή μη (*)
4.42 Καλάθι αχρήστων (*)
4.43 Υπηρεσία ή συσκευή αφύπνισης (*)
4.44 Πίνακας με ανάγλυφες οδηγίες διαφυγής στα δωμάτια ΑμεΑ (*)
4.45 Κατάλογος υπηρεσιών σε σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών (Braille) στα δωμάτια ΑμεΑ (*)
4.46 Τιμοκατάλογος παρεχόμενων εδεσμάτων ποτών σε σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών (Braille) στα δωμάτια ΑμεΑ (*)
4.47 Ανάγλυφη αναγραφή αριθμού δωματίου σε σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών (Braille) στα δωμάτια ΑμεΑ (*)
A/A Κριτήριο Μόρια Παρατηρήσεις Επιλογή Συν. Μόρια
5.1 Εξοπλισμός κουζίνας, έπιπλα (τραπέζι - καρέκλες) και ανάλογος εξοπλισμός εστίασης (*)
5.2 Μαγειρική συσκευή δύο ή τεσσάρων εστιών με φούρνο
α. Στο 50% των διαμερισμάτων
β. Στο 100% των διαμερισμάτων
5.3 Μαγειρική συσκευή δύο εστιών (*)
5.4 Ηλεκτρικό ψυγείο (*)
5.5 Καφετιέρα φίλτρου, φρυγανιέρα ή τοστιέρα, φούρνος μικροκυμάτων, βραστήρας νερού 100 (*)
A/A Κριτήριο Μόρια Παρατηρήσεις Επιλογή Συν. Μόρια
6.1 Ιδιαίτερο λουτρό για κάθε δωμάτιο/διαμέρισμα (*)
6.1 Μπανιέρα ή ντουζιέρα στο σύνολο των λουτρών με τα λοιπά είδη υγιεινής και εξοπλισμό μπάνιου και παροχή χαρτιού υγείας, σαπουνιού, αφρόλουτρου, σαμπουάν Στην υποχρέωση για τοποθέτηση μπανιέρας ή ντουζιέρας δεν εμπίπτουν τα λουτρά των δωματίων που προορίζονται για Α.Μ.Κ. Τα δε λοιπά είδη υγιεινής ακολουθούν τις ειδικές προδιαγραφές (*)
6.2 Μπανιέρα και ντουζιέρα
α. στο 30% των δωματίων
β. στο 60% των δωματίων
γ. στο 100% των δωματίων
6.3 Μπανιέρα ή ντουζιέρα με υδρομασάζ
α. στο 30% των δωματίων
β. στο 60% των δωματίων
γ. στο 100% των δωματίων
6.4 Αντιολισθητική επιφάνεια στη μπανιέρα ή ντουζιέρα Η επιφάνεια μπορεί να είναι μόνιμη ή όχι (*)
6.5 Χειρολαβές ασφαλείας στη μπανιέρα 25 (*)
6.6 Διπλός νιπτήρας 50 (*)
6.7 Διαχωρισμός του κυρίως WC από το χώρο όπου βρίσκονται η μπανιέρα, η ντουζιέρα και ο νιπτήρας 100 (*)
6.8 Καθρέπτης (*)
6.9 Προσβάσιμη πρίζα δίπλα στον καθρέπτη Μπορεί να είναι τοποθετημένη και έξω από την πόρτα σε σημείο που την καθιστά εύκολα προσβάσιμη (*)
6.10 Μεγεθυντικός καθρέπτης 25 (*)
6.11 Στεγνωτήρας μαλλιών 25 (*)
6.12 Συσκευή τηλεφώνου στο λουτρό 50 (*)
6.13 Μπουρνούζι και παντόφλες μπάνιου (ανά κλίνη) 25 (*)
6.14 Επαρκής και καλής ποιότητας ιματισμός ανάλογος της δυναμικότητας και της κατηγορίας (*)
6.15 Ζυγαριά 25 (*)
6.16 Πετσέτες πισίνας ή θαλάσσης 25 (*)
6.17 Παροχή ζεστού νερού επί 24 ώρες (*)
6.18 Πρόσθετα είδη κοσμητικής (καλύμματα κεφαλής, βαμβάκι, ξυραφάκια μιας χρήσεως, μπατονέτες αυτιών, λοσιόν ή γαλάκτωμα σώματος - χεριών, κρέμα μαλλιών, λίμα νυχιών, σακούλες υγιεινής, οδοντόβουρτσα με οδοντόπαστα μιας χρήσεως, χαρτομάντιλα) 5 5 μόρια / είδος (*)
A/A Κριτήριο Μόρια Παρατηρήσεις Επιλογή Συν. Μόρια
7.1 Παροχή πρωινού σε ενδεδειγμένη αίθουσα Σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις (*)
7.2 Δυνατότητα σερβιρίσματος πρωινού στα δωμάτια 100 (*)
7.3 Ύπαρξη καταστήματος μαζικής εστίασης 250 Σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού που υποβάλλεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε ξ/χ: α. εποχικής λειτουργίας η δυναμικότητα του εστιατορίου να αντιστοιχεί στο 60% των κλινών. β. συνεχούς (όλο το χρόνο) λειτουργίας η δυναμικότητα του εστιατορίου να αντιστοιχεί στο 30% των κλινών (Βαθμολογούνται έως 2 εστιατόρια ανά ξ/χ) (*)
7.4 Παροχή φαγητού στο ξενοδοχείο σε συνεργασία με εστιατόριο επιπλέον του υποχρεωτικού καταστήματος εστίασης 150 (*)
7.5 Σύνθεση πρωινού (ελάχιστη): καφές (φίλτρου, στιγμιαίος, ελληνικός), τσάι, γάλα, 2 είδη φρέσκου ψωμιού, φρυγανιές, κέικ, βούτυρο, μαργαρίνη, 2 είδη μαρμελάδας, μέλι, τυρί, αλλαντικά, αυγά (ζεστά/ κρύα), γιαούρτι, δημητριακά, χυμοί φρούτων, φρέσκα φρούτα (*)
7.6 Διάρκεια πρωινού άνω των 3 ωρών 100 (*)
7.7 Υπηρεσία δωματίου (Rοοm service):
α. για 12 ώρες
β. για 24 ώρες
7.8 Υπηρεσία παροχής πρωινού νωρίς το πρωί (early breakfast service) 100 (*)
7.9 Παροχή φαγητού ή πρωινού σε πελάτες σε ειδικές συσκευασίες, εφόσον ζητηθεί 50 (*)
7.10 Κατάστημα αναψυχής (Κυλικείο /μπαρ) 250 Βαθμολογούνται έως 2 κυλικεία/ μπαρ ανά ξ/χ (*)
A/A Κριτήριο Μόρια Παρατηρήσεις Επιλογή Συν. Μόρια
8.1 Αίθουσα ψυχαγωγίας – παιγνιδιών (π.χ επιτραπέζια παιγνίδια, μπιλιάρδο) 100 (*)
8.2 Οργανωμένος παιδότοπος κλειστός τουλάχιστον 20 τ.μ ή υπαίθριος (περιφραγμένος, εκτός κτιρίου) 100 Απαιτείται πιστοποίηση (Διευκρίνιση ΞΕΕ: Δυνάμει της υπ΄αριθμ. 43650 ΚΥΑ, (ΦΕΚ 2213 Β' 2019) απαιτείται επιεπλέον άδεια λειτουργίας η οποία εκδίδεται από την οικεία ΠΥΤ ή την ΕΥΠΑΤΕ, κατά περίπτωση) (*)
8.3 Κολυμβητική δεξαμενή κοινόχρηστη
α. έως 150 τ.μ.
β. έως 200 τ.μ.
Βαθμολογούνται έως 2 κολυμβητικές δεξαμενές ανά ξ/χ
8.4 Εξοπλισμός υδρομασάζ στην κολυμβητική δεξαμενή 50 (*)
8.5 Κολυμβητική δεξαμενή παιδική 100 Σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (*)
8.6 Κολυμβητική δεξαμενή κοινόχρηστη κλειστή θερμαινόμενη 200 Σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (*)
8.7 Ιδιωτικές κολυμβητικές δεξαμενές
α. στο 20% των δωματίων
β. στο 50% των δωματίων
Σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές
8.8 Χώρος στον οποίο προσφέρονται υπηρεσίες αναζωογόνησης που περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο από τα Sauna, Steam Bath, Jacuzzi και δύο είδη θεραπειών ή μασάζ 200 (Διευκρίνιση ΞΕΕ: Να αναφέρεται ο χώρος στα εγκεκριμένα σχέδια. Για την παροχή θεραπειών ή μασάζ πρέπει να αποδεικνύεται ότι πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό (πτυχιούχοι αισθητικοί, πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές κ.ο.κ.) (*)
8.9 Κέντρο ομορφιάς (salon de beaute)/εργαστήριο αισθητικής που περιλαμβάνει τουλάχιστον θεραπείες προσώπου, θεραπείες άκρων, μακιγιάζ, αποτρίχωση 150 Απαιτείται πιστοποίηση σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις (Διευκρίνιση ΞΕΕ: Βεβαίωση λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής από την αρμόδια Δν/ση Υγείας της Περιφέρειας. Στην περίπτωση που το κατάλυμα διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας κέντρου θαλασσοθεραπείας νοείται ότι καλύπτει τις απαιτήσεις του κριτηρίου.) (*)
8.10 Χώρος άθλησης πελατών εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 4 όργανα νέας τεχνολογίας (π.χ. Step Machine, Διάδρομος, Ποδήλατο, κωπηλατο-εργόμετρο, πάγκοι, αλτήρες) 100 (Διευκρίνιση ΞΕΕ: Στην περίπτωση χώρου άθλησης πελατών εμβαδού μεγαλύτερου από 100 τ.μ, απαιτείται άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2725/1999) (*)
8.11 Θέατρο ή κινηματογράφος 100 Απαιτείται πιστοποίηση σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις (Διευκρίνιση ΞΕΕ: Άδεια λειτουργίας θεάτρου / κινηματογράφου από το Δήμο) (*)
8.12 Γήπεδο/α για αθλοπαιδιές 150 π.χ τένις, μπάσκετ, βόλεϊ (*)
8.13 Δραστηριότητες – ψυχαγωγία (animation) 100 (Διευκρίνιση ΞΕΕ: Ειδικό πρόγραμμα) (*)
8.14 Βιβλιοθήκη 100 Διακριτός χώρος για ανάγνωση (*)
A/A Κριτήριο Μόρια Παρατηρήσεις Επιλογή Συν. Μόρια
9.1 Προστασία ξ/χ με υπηρεσία ασφαλείας (security) όλο το 24ωρο 150 Σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού στον οποίο θα περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη ειδικότητα ή σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη (outsourcing) σύμβαση και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (*)
9.2 Υπηρεσία μεταφοράς (transfer) από και προς το αεροδρόμιο, λιμάνι, σταθμό 200 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Η2 περ.. 5 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12, όπως ισχύει (Διευκρίνιση ΞΕΕ: Στην περίπτωση ΕΔΧ επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης με εταιρείες ή συνεταιρισμούς που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3109/2003 (Α’ 38) και το άρθρο 87 του Ν.4070/2012(Α’ 82)) (*)
9.3 Υπηρεσία οδηγού από και προς το χώρο στάθμευσης (valet parking) 100 (*)
9.4 Υπηρεσία στεγνού καθαρίσματος – πλυσίματος – σιδερώματος 100 (*)
9.5 Ιδιωτική ασφάλιση πελατών 200 Ασφάλιση αστικής ευθύνης (*)
9.6 Υπηρεσία φύλαξης παιδιών 100 Από ειδικευμένο προσωπικό (*)
9.7 Παροχή ημερήσιων εφημερίδων και περιοδικών 50 (*)
9.8 Καταστήματα εντός ξ/χ 50 Ενδεικτικά: μίνι μάρκετ, ανθοπωλείο, κοσμημ/λείο κ.λ.π.) Απαιτείται η αδειοδότησή τους (*)
A/A Κριτήριο Μόρια Παρατηρήσεις Επιλογή Συν. Μόρια
10.1 Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υπηρεσιών - προτύπων
α. ECOLABEL, EMAS, ISO 14001
β. GREEN GLOBE, GREEN KEY, TRAVELIFE ή άλλα εξειδικευμένα δημόσια ή ιδιωτικά πρότυπα
γ. Βιολογική γεωργία ή και χρήση βιολογικών προϊόντων
Τα μόρια πολλαπλασιάζονται επί κάθε διατιθέμενο πιστοποιητικό
10.2 .
α. Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (π.χ. ISO 9001:2008, European Hospitality Quality της Hotrec και άλλα αντίστοιχα πρότυπα)
β. Σήμα «boutique hotel» που χορηγείται από το Ξ. Ε. Ε.
Τα μόρια πολλαπλασιάζονται επί κάθε διατιθέμενο πιστοποιητικό
10.3 Πιστοποίηση συστημάτων ασφάλειας:
α. Τροφίμων ISO 22000:2005
β. Τροφίμων HACCP, CODEX ALIMENTARIUS
γ. Εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για την εκμίσθωση μέσων αναψυχής
Τα μόρια πολλαπλασιάζονται επί κάθε διατιθέμενο πιστοποιητικό
10.4 Αναφορά εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ISO 26000-Social Responsibility Standard ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα 100 (*)
10.5 Ένταξη στο Πρόγραμμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ» του ΞΕΕ 250 (*)
10.6 Ειδικό σήμα ποιότητας ελληνικής κουζίνας ή πιστοποίηση τοπικής κουζίνας βάσει δημοσίων ή ιδιωτικών προτύπων 200 (*)
10.7 Οργανωμένο σύστημα διαχείρισης παραπόνων πελατών (αν δεν διαθέτει πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας) 100 (Διευκρίνιση ΞΕΕ: Απαιτείται σαφώς προσδιορισμένο work flow για την καταγραφή, επίλυση, επανέλεγχο και ενημέρωση του πελάτη, το οποίο εξυπηρετείται ηλεκτρονικά.) (*)
A/A Κριτήριο Μόρια Παρατηρήσεις Επιλογή Συν. Μόρια
11.1 Συμμετοχή τουλάχιστον του 10% του προσωπικού σε επιμορφωτικό πρόγραμμα σχετικό με τον τουρισμό και την ασφάλεια διάρκειας μεγαλύτερης των 20 ωρών σε ετήσια βάση. 150 Απαιτείται η σχετική πιστοποίηση (*)
11.2 Χορήγηση εγχειριδίου λειτουργίας του ξενοδοχείου στο προσωπικό. 50 (*)
11.3 Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας
α. 50% του προσωπικού
β. 40% του προσωπικού
γ. 30% του προσωπικού
(Διευκρίνιση ΞΕΕ: Σύμφωνα με τα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών που αναγνωρίζει το Ελληνικό Δημόσιο)
11.4 Απόφοιτοι Τουριστικών σχολών
α. 50% του προσωπικού
β. 40% του προσωπικού
γ. 30% του προσωπικού
(Διευκρίνιση ΞΕΕ: Σύμφωνα με κατάλογο ΞΕΕ για τις τουριστικές σχολές)
11.5 Αναλογία απασχολουμένων ως προς τον αριθμό των κλινών (για ξενοδοχείο σε πλήρη λειτουργία):
α. Τουλάχιστον ένας (μία)/4 κλίνες
β. Τουλάχιστον ένας (μία)/6 κλίνες
γ. Τουλάχιστον ένας (μία)/8 κλίνες
δ. Τουλάχιστον ένας (μία)/10 κλίνες
(Διευκρίνιση ΞΕΕ: Ε.Σ.Λ. και κατάσταση προσωπικού , καθώς και ο αριθμός των δηλωμένων ωρών εργασίας στο ΙΚΑ)
A/A Κριτήριο Μόρια Παρατηρήσεις Επιλογή Συν. Μόρια
12.1 Καθημερινή καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων (*)
12.2 Καθημερινή καθαριότητα δωματίων (*)
12.3 Συχνότητα αλλαγής κλινοσκεπασμάτων (*)
12.4 Συχνότητα αλλαγής ιματισμού μπάνιου (*)
12.5 Δεύτερη υπηρεσία καθαριότητας (turndown) το βράδυ ως πρόσθετος έλεγχος δωματίου (αλλαγή πετσετών, απομάκρυνσης καλύμματος κρεβατιού, άδειασμα καλαθιού απορριμμάτων) 150 (*)
12.6 Αλλαγή πετσετών κατόπιν αιτήματος 50 (*)
12.7 Τήρηση διαδικασιών απεντόμωσης - μυοκτονίας από πιστοποιημένα συνεργεία Με πιστοποιητικό (*)
A/A Κριτήριο Μόρια Παρατηρήσεις Επιλογή Συν. Μόρια
13.1 Ιστοσελίδα δίγλωσση με επικαιροποιημένη πληροφόρηση για το ξενοδοχείο, με ρεαλιστικές φωτογραφίες του ξενοδοχείου (εξωτερικοί χώροι, κοινόχρηστοι χώροι, δωμάτια) (Διευκρίνιση ΞΕΕ: Γίνεται αποδεκτή και η εμφάνιση του ξενοδοχείου σε διαδικτυακό τόπο αναγνωρισμένων OTA’s, αρκεί να καλύπτονται οι απαιτήσεις του κριτηρίου) (*)
13.2 Ιστοσελίδα με επιλογή απευθείας κρατήσεων και αξιολόγηση πελατών 50 (*)
13.3 Προώθηση περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης προσωπικού - Διανομή φυλλαδίων (*)
CERT © 2024 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος