Φορείς Πιστοποίησης πραγματοποιείτε τον αυτοέλεγχο σας

Φορείς Πιστοποίησης

Επωνυμία Logo Στοιχεία Επικοινωνίας
COSMOCERT - Υπηρεσίες Πιστοποίησης ΑE Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος
Email : hotels@cosmocert.gr
Fax: 2106712755
Τηλ.: 2106712855
Website: www.cosmocert.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία)
Ισχύς Διαπίστευσης: 15/4/2015 - 19/1/2026
EUROCERT Α.Ε. - Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων (EUROCERT Α.Ε.) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Γεώργιος Μπρισκόλας
Email : hotels@eurocert.gr
Fax: 2106203018
Τηλ.: 2106253927
Website: www.eurocert.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία- Οργανωμένες Τουριστικές Κατασκηνώσεις Camping) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 16/4/2015 - 29/11/2021
TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (TUV AUSTRIA) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Ιωάννης Καλλιάς, Χρήστος Νιχωρλής, Γεώργιος Καρκάνης, Ιακωβίνα Βαρδαλάχου, Χαράλαμπος Αγγελούδης, Μαρία Αγαπητού, Νικόλαος Καββαδίας
Email : tourism@tuv.at
Fax: 2105203990
Τηλ.: 2105220920
Website: www.tuvaustriahellas.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 9/6/2015 - 27/6/2022
BUREAU VERITAS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (BUREAU VERITAS HELLAS MAE) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Καρατζάς Μιχάλης
Email : grc_scscer@gr.bureauveritas.com
Fax: 2104063118
Τηλ.: 2104063000
Website: www.bureauveritas.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 9/6/2015 - 14/9/2022
DQS ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (DQS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Παναγιώτης Γιαννούτσος
Email : tourism@dqs.gr
Fax: 2108083925
Τηλ.: 2106233493
Website: www.dqs-tourism.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 3/12/2015 - 20/11/2023
TUV ΕΛΛΑΣ (TÜV NORD) Α.Ε (TUV HELLAS S.A.) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Ι. Κωνστανταρόπουλος, Λ. Ζάχος, Δ. Γουρνάκης
Email : hotelsgreece@tuv-nord.com
Fax: 2106528025
Τηλ.: 2152157400
Website: www.tuvhellas.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 11/6/2015 - 4/11/2021
ΛΑΜΠΟΡ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Α. Πολίτης
Email : labor@labor.gr
Fax: 2106033378
Τηλ.: 2106033377
Website: www.labor.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία)
Ισχύς Διαπίστευσης: 15/11/2018 - 20/8/2021
ΛΕΤΡΙΝΑ ΑΕ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Ι. Μπερτσάτος
Email : certification@letrina.gr
Fax: 2106845626
Τηλ.: 2106848190
Website: www.letrina.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 6/8/2015 - 14/9/2023
QMSCERT ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Ε.Μπακιρτζή, Κ. Καραγιώργος
Email : sales@qmscert.com
Fax: 2310443094
Τηλ.: 2310535765
Website: www.qmscert.com
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 22/6/2015 - 12/1/2022
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΖΗΣ ΕΠΕ- EUROCHECK ΕΠΕ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Χρήστος Νέζης
Email : info@eurocheck.gr
Fax: 2105326657
Τηλ.: 2105326655
Website: www.eurocheck.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 6/8/2015 - 5/8/2023
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Ι. Δημητριάδης, Α. Κουρτέσης, Α. Στάμου, A. Καλαντζής.
Email : athens.office@mirtec.gr
Fax: 2421095364
Τηλ.: 2109961408
Website: www.ebetam.gr/
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 31/7/2015 - 14/9/2021
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Ι.Παπαδάκης
Email : papadakis@iqc.gr
Fax: 2109884482
Τηλ.: 2109427270
Website: www.iqc.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 26/10/2015 - 15/3/2020
NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Χουρσείδου Ιωάννα, Κ.Παπακώστας, Α.Τοπαλίδου, Ε.Τσολάκη
Email : hotel@novacert.com
Fax: 2341076381
Τηλ.: 2341076380
Website: www.novacert.com
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 26/10/2015 - 24/7/2023
WPI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Κ. Χαριτίδης, Ε. Καμπισιούλης, Δ.Δανιήλ
Email : khari@tee.gr
Fax: 2392027347
Τηλ.: 2392027347
Website: http://www.wpihellas.gr/
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 20/1/2016 - 20/1/2020
ΚΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε. (KC HELLAS) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Δολιανίδης Μιχάλης
Email : hotels@kchellas.gr
Fax: 2105317876
Τηλ.: 2105317875
Website: www.kchellas.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 2/3/2016 - 1/3/2020
AVRV ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Παπασπυρόπουλος Ιωάννης
Email : info@avrv.gr
Fax: 2106046507
Τηλ.: 2106047411
Website: http://www.avrv.gr/
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 11/3/2016 - 10/3/2020
Q-check Ι. Κ. Ε. Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Email : info@qcheck-cert.gr
Fax: 2410538919
Τηλ.: 2410538835
Website: www.qcheck-cert.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 18/3/2016 - 23/12/2021
BQC ΙΚΕ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Τηλέμαχος Αγγελίτσας
Email : hotels@bqc.gr
Fax: 2112213726
Τηλ.: 2112213726
Website: www.bqc.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 13/4/2016 - 14/5/2020
ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΟΥΣΗ
Email : hotel@bio-hellas.gr
Fax: 2108211015
Τηλ.: 2108211940
Website: www.hotel-biohellas.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 5/5/2016 - 4/11/2022
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (EPIRUS CERT) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ, ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ, ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Email : epiruscert.hotel@gmail.com
Fax: 2114114506
Τηλ.: 2102852634
Website: http://www.epirus-cert.gr/
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 20/5/2016 - 10/6/2020
RTA-HELLAS (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ Ε.Π.E) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Email : info@rta-hellas.gr
Fax: 2105908378
Τηλ.: 2105908393
Website: www.rta.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 14/7/2016 - 13/7/2020
CERT1 smpc Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Διονύσης Μπουγάτσος
Email : grhotels@cert1.gr
Fax: 2168008043
Τηλ.: 2168008041
Website: www.cert1.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 14/12/2016 - 11/7/2024
A CERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Μπίλλας Στέφανος
Email : mp@a-cert.org
Fax: 2310210417
Τηλ.: 2310210777
Website: www.a-cert.org
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 15/3/2017 - 5/11/2022
ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΑΕ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Διονύσιος Γολέμης
Email : info@protagoras.com.gr
Fax:
Τηλ.: 2695023739
Website: http://www.protagoras.com.gr/
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 25/5/2017 - 24/5/2021
IRIS - Α. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Χατζηδάκη Μαρία
Email : hotels@irisbio.gr
Fax: 2810360718
Τηλ.: 2810360715
Website: www.irisbio.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 16/6/2017 - 19/7/2023
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Νικολαΐδης Χρήστος
Email : tdltd@otenet.gr
Fax:
Τηλ.: 2392063656
Website: www.theodynamics.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 13/4/2017 - 12/10/2021
ACTA A.E. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΠΑΚΑΛΙΔΟΥ
Email : panteleos@acta.edu.gr
Fax: 2107239777
Τηλ.: 2310510870
Website: www.acta.edu.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία)
Ισχύς Διαπίστευσης: 6/9/2018 - 2/9/2022
CERT © 2022 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος