Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος
Διαδικτυακός Τόπος Κατάταξης των Καταλυμάτων σε Αστέρια & Κλειδιά
Αναζητήστε τον Φορέα με την Επωνυμία


Επωνυμία Logo Στοιχεία Επικοινωνίας
COSMOCERT - Υπηρεσίες Πιστοποίησης ΑE Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος
Email : hotels@cosmocert.gr
Fax: 2106712755
Τηλ.: 2106712855
Website: www.cosmocert.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 15/4/2015 - 19/1/2018
EUROCERT Α.Ε. - Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων (EUROCERT Α.Ε.) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Γεώργιος Μπρισκόλας
Email : hotels@eurocert.gr
Fax: 2106203018
Τηλ.: 2106253927
Website: www.eurocert.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία- Οργανωμένες Τουριστικές Κατασκηνώσεις Camping) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 16/4/2015 - 29/5/2018
TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (TUV AUSTRIA) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Ιωάννης Καλλιάς, Παναγιώτης Κοντούλης, Χρήστος Νιχωρλής, Γεώργιος Καρκάνης, Ιακωβίνα Βαρδαλάχου, Χαράλαμπος Αγγελούδης
Email : accommodation@tuvaustriahellas.gr
Fax: 2105203990
Τηλ.: 2105220920
Website: www.tuvaustriahellas.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 9/6/2015 - 27/12/2017
BUREAU VERITAS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (BUREAU VERITAS HELLAS A.E.) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Καρατζάς Μιχάλης
Email : grc_scscer@gr.bureauveritas.com
Fax: 2104063118
Τηλ.: 2104063000
Website: www.bureauveritas.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 9/6/2015 - 14/9/2018
DQS ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (DQS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Παναγιώτης Γιαννούτσος
Email : tourism@dqshellas.gr
Fax: 2108083925
Τηλ.: 2106233493
Website: www.dqs-tourism.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 3/12/2015 - 20/11/2019
TUV ΕΛΛΑΣ (TÜV NORD) Α.Ε (TUV HELLAS S.A.) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Ι. Κωνστανταρόπουλος, Λ. Ζάχος, Δ. Γουρνάκης
Email : hotelsgreece@tuv-nord.com
Fax: 2106528025
Τηλ.: 2152157400
Website: www.tuvhellas.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 11/6/2015 - 4/5/2018
ΛΑΜΠΟΡ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Α. Πολίτης
Email : labor@labor.gr
Fax: 2106033378
Τηλ.: 2106033377
Website: www.labor.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 23/7/2015 - 20/2/2018
ΛΕΤΡΙΝΑ ΑΕ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Ι. Μπερτσάτος
Email : certification@letrina.gr
Fax: 2106845626
Τηλ.: 2106848190
Website: www.letrina.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 6/8/2015 - 14/9/2019
QMSCERT ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Ε.Μπακιρτζή, Κ. Καραγιώργος
Email : sales@qmscert.com
Fax: 2310443094
Τηλ.: 2310535765
Website: www.qmscert.com
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 22/6/2015 - 9/2/2018
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΖΗΣ ΕΠΕ- EUROCHECK ΕΠΕ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Χρήστος Νέζης
Email : info@eurocheck.gr
Fax: 2105326657
Τηλ.: 2105326655
Website: www.eurocheck.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 6/8/2015 - 5/8/2019
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Ι. Δημητριάδης, Α. Κουρτέσης, Α. Στάμου, A. Καλαντζής.
Email : athens.office@ebetam.gr
Fax: 2421095364
Τηλ.: 2109961408
Website: www.ebetam.gr/
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 31/7/2015 - 14/3/2018
ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. «IQC (ΑΙΚΙΟΥΣΙ) Α.Ε.». Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Ι.Παπαδάκης
Email : papadakis@iqc.gr
Fax: 2109884482
Τηλ.: 2109427270
Website: www.iqc.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 26/10/2015 - 15/9/2019
NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Χουρσείδου Ιωάννα, Κ.Παπακώστας, Α.Τοπαλίδου, Ε.Τσολάκη
Email : hotel@novacert.com
Fax: 2341076381
Τηλ.: 2341076380
Website: www.novacert.com
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 26/10/2015 - 24/7/2019
EQA HELLAS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Χαράλαμπος Γαλατσάνος
Email : eqa@eqa.gr
Fax: 2106850985
Τηλ.: 2106834012
Website: www.eqa.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 2/11/2015 - 16/9/2019
PeopleCert ΕΛΛΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Θελερίτη Πανωραία
Email : Alexandra.Kousvelari@peoplecert.org
Fax:
Τηλ.: 2103729051
Website: www.peoplecert.org
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 24/7/2015 - 12/9/2019
WPI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Κ. Χαριτίδης, Ε. Καμπισιούλης, Δ.Δανιήλ
Email : khari@tee.gr
Fax: 2392027347
Τηλ.: 2392027347
Website: http://www.wpihellas.gr/
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 20/1/2016 - 20/1/2020
HELLENIC LLOYD'S A.E. Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Κατερίνα Λιάνα , Φωτεινή Γεωργά
Email : greekhotels@lrqa.com
Fax: 2104290898
Τηλ.: 2104580896
Website: www.lrqa.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 17/12/2015 - 14/9/2018
ΚΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε. (KC HELLAS) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Δολιανίδης Μιχάλης
Email : hotels@kchellas.gr
Fax: 2105317876
Τηλ.: 2105317875
Website: www.kchellas.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 2/3/2016 - 1/3/2020
AVRV ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Παπασπυρόπουλος Ιωάννης
Email : info@avrv.gr
Fax: 2106046507
Τηλ.: 2106047411
Website: http://www.avrv.gr/
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 11/3/2016 - 10/3/2020
Q-check Ι. Κ. Ε. Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Email : info@qcheck-cert.gr
Fax: 2410538919
Τηλ.: 2410538835
Website: www.qcheck-cert.gr
Πεδίο Διαπίστευσης: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ξενοδοχεία) - Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα)
Ισχύς Διαπίστευσης: 18/3/2016 - 23/12/2020

Σύνολο Σελίδων 2 1 2 Αποτελέσματα 1-20 / 32