Είσοδος

Εισάγετε τα στοιχεία σας

Ξενοδοχεία 

Το ΞΕΕ είναι σύμφωνα με το Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α 155) ο αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 216/2015 (ΦΕΚ Β 10) και 19102/2016 (ΦΕΚ Β 3387) αποφάσεων Υπουργού Τουρισμού

Ενοικιαζόμεναεπιπλωμένα δωμάτια & διαμερίσματα

Το ΞΕΕ είναι σύμφωνα με το Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α 155) ο αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των ΕΕΔΔ σε κατηγορίες κλειδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 21185/2014 (ΦΕΚ Β 2840), 91/2015 (ΦΕΚ Β 69), 11240/2016 (ΦΕΚ Β 1739) και 23132/2016 (ΦΕΚ Β 4110) αποφάσεων Υπουργού Τουρισμού

Ενημερωθείτε για τους Διαπιστευμένους Φορείς Ελέγχων & Επιθεωρήσεων

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τους Διαπιστευμένους Φορείς Ελέγχων & Επιθεωρήσεων σε όλη την Ελλάδα πατώντας εδώ

Διαδικασία Έκδοσης Πιστοποιητικού Κατάταξης

ακουλουθήστε κατά περίπτωση τα παρακάτω βήματα

Για Ξενοδοχεία

Για Ενοικιαζόμενα

 

Είσοδος στο σύστημα

Εάν είστε ήδη μέλος του Ξ.Ε.Ε και χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ξ.Ε.Ε απευθείας είσοδος στο σύστημα αλλιώς εγγραφείτε.

 

Διαδικασία ελέγχου κριτηρίων κατάταξης

Ελέγξτε αν πληροίτε τα κριτήρια κατάταξης για την κατηγορία που επιθυμείτε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά και στο τέλος να αποθηκεύσετε οριστικά τα κριτήρια

 

Υποβολή αίτησης κατάταξης

Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να καταταγείτε όπως επίσης και τον Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχων & Επιθεωρήσεων.

 

Ενημέρωση για το παράβολο και τον τρόπο καταβολής του

Μπορείτε να καταβάλετε το αναλογούν ποσό είτε μέσω τράπεζας είτε μέσω πιστωτικής κάρτας είτε μέσω internet banking.

 

Ενημέρωση για την πορεία της αίτησή σας

Κάθε στιγμή μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησης σας ηλεκτρονικά.

 

Αποστολή Ειδικού Σήματος Λειτουργίας

Αποστείλετε το σήμα λειτουργίας σας στο email: protokolo@grhotels.gr για να σας εγγράψουμε στα μητρώα μας.

 

Είσοδος στο σύστημα

Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένος απευθείας είσοδος στο σύστημα αλλιώς εγγραφείτε.

 

Διαδικασία ελέγχου κριτηρίων κατάταξης

Ελέγξτε αν πληροίτε τα κριτήρια κατάταξης για την κατηγορία που επιθυμείτε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά και στο τέλος να αποθηκεύσετε οριστικά τα κριτήρια

 

Υποβολή αίτησης κατάταξης

Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να καταταγείτε όπως επίσης και τον Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχων & Επιθεωρήσεων.

 

Ενημέρωση για το παράβολο και τον τρόπο καταβολής του

Μπορείτε να καταβάλετε το αναλογούν ποσό είτε μέσω τράπεζας είτε μέσω πιστωτικής κάρτας είτε μέσω internet banking.

 

Ενημέρωση για την πορεία της αίτησή σας

Κάθε στιγμή μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησης σας ηλεκτρονικά.